Obchodní podmínky | DNES+

DNES+

Nahoru

Všeobecné podmínky pro věrnostní program předplatitelů deníku Mladá fronta DNES

DNES+ je věrnostní program určený předplatitelům deníku Mladá fronta DNES vydávaného společností MAFRA, a. s. (dále také jen „věrnostní program").

Věrnostní program je určen stálým předplatitelům deníku Mladá fronta DNES s cílem ocenit jejich věrnost deníku formou výhod a zajímavých akčních nabídek. Na základě níže uvedených podmínek má každý člen věrnostního programu možnost čerpat nabízené slevy a benefity a získávat informace o novinkách a akcích.

I. Členství ve věrnostním programu

Členství v programu DNES+ vzniká automaticky, je podmíněno aktivní objednávkou deníku Mladá fronta DNES v rozsahu minimálně pondělí – pátek (případně pondělí – sobota), a to i v případě, kdy je odběr tvořen jednotlivými dny, tedy rozšířením objednávky jednotlivých dnů do požadovaného rozsahu a úhradou všech aktuálních i minulých předepsaných plateb za předplatné. Nevztahuje se na zkušební bezplatné doručování, krátkodobé předplatné s délkou trvání do 3 měsíců a na objednávky s termínovaným ukončením odběru do 3 měsíců od založení objednávky.

Členství ve věrnostním programu je bezplatné. Členem DNES+ se může stát pouze fyzická osoba s trvalým nebo přechodným pobytem na území České republiky, která splňuje podmínky členství a dovršila věk 18 let. Členem věrnostního programu je plátce předplatného, využití benefitů třetími osobami je upraveno v „Aktuální nabídce benefitů“ – viz Příloha č.1 těchto Všeobecných podmínek. Věrnostní program není určen pro fyzické osoby–podnikatele a právnické osoby.

Souhlas s podmínkami a pravidly věrnostního programu se vyjadřuje objednáním libovolného produktu z nabídky benefitů věrnostního programu.

II. Zánik členství ve věrnostním programu

Členství ve věrnostním programu zaniká v těchto případech:

  • ukončení předplatného či zúžení odběru do rozsahu, který neodpovídá podmínkám věrnostního programu (viz. čl. I)
  • předplatitel je v prodlení více než 30 dní s úhradou svých splatných dluhů z předepsané platby za předplatné
  • předplatitel zneužil mechanismus a výhody věrnostního programu

O ukončení členství ve věrnostním programu bude předplatitel informován emailem, SMS nebo jiným vhodným způsobem, a to pouze v případě, že má aktivován některý z benefitů.

Člen věrnostního programu, jehož členství zaniklo, ztrácí nárok na všechny výhody plynoucí z členství.

Členství lze obnovit založením nové objednávky předplatného v předepsaném rozsahu, případně úhradou dlužné částky.

III. Čerpání služeb a výhod věrnostního programu

Čerpání služeb a výhod se řídí podmínkami uvedenými u každé konkrétní nabídky individuálně – viz Příloha č.1 „Aktuální nabídka benefitů“.

Zájem o každý konkrétní benefit musí aktivně prokázat člen věrnostního programu jeho objednáním, a to buď telefonicky přes zákaznickou linku (tel. 225 555 522) nebo pomocí kontaktního formuláře na stránce Podpora. Nárok na benefit získá předplatitel po verifikaci potřebných údajů. Žádný benefit není předplatiteli aktivován automaticky (bez předchozí objednávky) pouze na základě členství ve věrnostním programu.

Získané benefity jsou nepřevoditelné, nelze je dědit ani jakkoliv s nimi nakládat. Procentuální slevu či bonus nelze vyplatit v hotovosti.

Nárok na objednání kteréhokoli z benefitů vzniká pouze členům věrnostního programu, kteří mají aktivní objednávku předplatného dle specifikace v čl. I, u které není nastaveno ukončení odběru předplatného ve lhůtě 45 dnů a méně od objednání benefitu; to neplatí v případě, že je na takovou objednávku navázána další objednávka v rozsahu odběru předplatného dle čl. I.

Nárok na objednání benefitu nemá člen věrnostního programu, který je v prodlení s platbou zaslaného předpisu předplatného.

IV. Ochrana osobních údajů

Zákazník – člen věrnostního programu objednávkou libovolného benefitu z nabídky věrnostního programu poskytuje svůj souhlas s tím, aby společnost MAFRA, a. s., zpracovala jím poskytnuté údaje ve svém informačním systému za účelem poskytnutí příslušné výhody věrnostního programu a k marketingovým účelům. Zákazník – člen věrnostního programu zároveň poskytuje výslovný souhlas s předáním těchto údajů osobě, která je poskytovatelem příslušného benefitu, a to za účelem jeho aktivace. Souhlas je poskytován,ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění, a to na dobu do odvolání. Tento souhlas může být kdykoliv bezplatně odvolán na adrese sídla MAFRA, a.s. pomocí kontaktního formuláře na stránce Podpora. Zákazník – člen věrnostního programu, který své údaje poskytl, má právo přístupu k těmto osobním údajům, má právo se při porušení uvedeného zákona obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů s žádostí o zajištění nápravy, jakož i další práva stanovená v § 11 a § 21 uvedeného zákona.

V případě, že dojde ke změně registrovaných osobních údajů, je nutno provést co nejdříve jejich aktualizaci. Aktualizaci lze provést telefonicky či písemně na kterýkoliv kontakt uvedený v čl. V.

V. Všeobecná ustanovení

Členství ve věrnostním programu a všechna práva s tím spojená jsou nepřevoditelná a nepřecházejí na dědice.

Společnost MAFRA, a. s., si vyhrazuje právo v případě nutnosti měnit a upravovat Všeobecné podmínky a pravidla věrnostního programu. Věrnostní program DNES+ připravila společnost MAFRA, a. s., s dlouhodobým záměrem. Vyhrazuje si však právo program kdykoliv změnit, omezit či ukončit. Informace o ukončení programu bude zveřejněna na www.mfdnes.cz/plus.

Aktuální nabídka benefitů věrnostních programů je vždy uvedena na www.mfdnes.cz/plus. Informace k nabídce poskytuje také Oddělení péče o zákazníky, tel. 225 555 522, v pracovní dny 7.30 – 16.00. Své dotazy týkající se věrnostního programu můžete odeslat pomocí kontaktního formuláře na stránce Podpora.

Tyto Všeobecné podmínky vydala společnost MAFRA, a. s., Karla Engliše 519/11, 150 00 Praha 5 jako závazný předpis pro provozování věrnostního programu DNES+.

Všeobecné podmínky nabývají platnosti dne 1. 10. 2014.

Příloha č.1 – Aktuální nabídka benefitů

1. MOBIL.CZ – 30 % kreditu navíc při každém dobití

Na 1 evidenční číslo předplatitele (člena věrnostního programu) může být tento benefit aktivován pouze jednou, tedy k 1 telefonnímu číslu operátora MOBIL.CZ. Benefit může být aktivován pouze na aktivní telefonní číslo předplacené karty MOBIL.CZ. O nároku na kredit navíc bude zákazník infomován SMS zprávou zaslanou na uvedené aktivní číslo MOBIL.CZ. SMS bude zákazníkovi doručena nejpozději do 7 pracovních dnů ode dne objednání benefitu. 30 % kreditu navíc je poskytováno ve formě bonusového kreditu a bude zákazníkovi připsáno při každém dobití bez ohledu na jeho četnost a výši. Bonusový kredit se čerpá přednostně a je platný po dobu 30 dnů od jeho připsání. Nevyčerpaná část bonusového kreditu v této lhůtě propadá. Kredit navíc nelze použít na úhradu premium SMS, mobilní platby a audiotextové služby.

Kompletní podmínky čerpání kreditu dle tohoto bonusu se řídí Obchodními podmínkami nabídky 30 % kreditu navíc uvedenými na www.mobil.cz

Poskytování benefitu bude ukončeno v případě že:

  • zákazník přestane být členem věrnostního programu
  • tel. číslo bude deaktivováno/zrušeno
  • tel. číslo bude přeneseno k jinému operátorovi či na tomto telefonním čísle budou poskytovány služby pod jinou obchodní značkou než MOBIL.CZ

2. Digitální noviny zdarma

Člen věrnostního programu má nárok na digitální verzi předplaceného tištěného titulu MF DNES zdarma. Má-li člen věrnostního programu aktivní odběr MF DNES, má nárok na digitální verzi MF DNES (nelze využít kombinace titulů).

3. Členství v iDNES Premium

Člen věrnostního programu DNES+ má nárok na členství v klubu iDNES Premium po dobu trvání svého členství v programu DNES+.


Tyto všeobecné podmínky platí od 3. 10. 2019.

Chcete se stát členem programu? Nebo si nevíte rady?

Zavolejte nám

Domluvte se hned s našimi pracovníky!

225 555 522

Provozní doba
Po - Pá 7:30 - 16:00

Zavoláme vám my


Toto opatření slouží jako ochrana proti webovým robotům.
Při zapnutém javaskriptu se pole vyplní automaticky.